Home

ir. Fons Kemps - Zaakvoerder
Beëdigd Landmeter-expert LAN040142 & Vastgoedexpert BIV 501 797
Beëdigd voor de rechtbank van eerste Aanleg te Hasselt

Kantoor:
Driftweg 203 B103 te 8450 Bredene
Tel.: 059 43 01 91 of GSM : 0478 543 488

Deontologische code BIV : www.biv.be
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16B te 1000 BRUSSEL
Erkenning voor België
KBO nr. 0461.949.632

VLABEL erkenning
nr. 005947492655
binnen nieuwe kwaliteitscharter

PRIVACY VERKLARING ALMI BVBA.

Uw persoonsgegevens worden door [Alfons Kemps + Driftweg 203/103 8450 Bredene] verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/prijsaanvraag. De firma gebruikt uw gegevens niet voor direct marketing. Via het e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u onderaan op het contactformulier .