Bepaling van de quotiteiten in mede-eigendom

  • Opsplitsing van het pand in:
    • Gemene delen, privatieve en
    • Gemene delen met exclusief genot
  • Bepaling van de netto vloeroppervlaktes
  • Berekening van de 1/1000 of 1/10.000
  • Partitietabel met quotiteiten van de privatieven t.b.v. de basisakte
  • Prekadastratie van de partities